Η εταιρεία Κρητικές Πιστοποιήσεις Δουλγεράκη EE δημιουργήθηκε στο Ηράκλειο, από μια ομάδα νέων ανθρώπων, με υψηλό επίπεδο εκπαίδευσης και τεχνογνωσίας, με πολύχρονη και αξιόλογη επαγγελματική εμπειρία, ικανή να παρέχει ολοκληρωμένες υπηρεσίες πιστοποίησης στις επιχειρήσεις της Κρήτης αλλά και της υπόλοιπης Ελλάδας.

Η εμπειρία, το εξειδικευμένο προσωπικό, καθώς και η συνέπεια απέναντι στους πελάτες, εξασφαλίζουν την άριστη ποιότητα των παρεχόμενων υπηρεσιών.

Η εταιρεία Κρητικές Πιστοποιήσεις Δουλγεράκη ΕΕ παρέχει υπηρεσίες που καλύπτουν :

  • Την πιστοποίηση Συστήματων Διαχείρισης Ποιότητας, σύμφωνα με το πρότυπο ISO 9001:2015, Συστήματων Διαχείρισης της Ασφάλειας των Τροφίμων, σύμφωνα με το πρότυπο ISO 22000:2005 (HACCP), Συστημάτων Διαχείρισης Περιβάλλοντος ISO 14001, καθως και για τα συστήματα που αφορούν τα  τρόφιμα IFS, BRC, FSSC 22000.
  • Την εκπαίδευση σε θέματα Εκτίμησης Επαγγελματικού Κινδύνου, Αναπτυξιακών Επιχορηγήσεων και Επιχειρισιακών ερευνών.
  • Την διενέργεια ελέγχων σε θέματα Διαχείρισης Ποιότητας Ιατροτεχνολογικών Προϊόντων ως προς το πρότυπο ISO EN 13485.
  • Τον έλεγχο για τις αρχές και κατευθυντηριες γραμμές για την ορθή πρακτική διανομή ιατροτεχνολογικών προϊόντων ως προς την Νομοθεσία ΔΥ8δ/1348/05.
  • Τη πιστοποίηση με σήμανση CE όπως προβλέπεται από την Εθνική Νομοθεσία KYA ΔΥ7/2480/94 όπως έχει προσαρμοστεί στην Οδηγία 93/42/ΕΟΚ.
  • Την Έκδοση και επικαιροποίηση παντός είδους αδειών και μηχανολογικών έργων.