ΕΠΙΔΟΤΗΣΕΙΣ

EΣΠΑ

Η εταιρεία μας εξειδικεύεται στην  ολοκληρωμένη στήριξη επιχειρήσεων, που επιθυμούν να αξιοποιήσουν αναπτυξιακά και επενδυτικά προγράμματα, χρηματοδοτούμενα από κοινοτικούς και εθνικούς πόρους (ΕΣΠΑ, Νέος Επενδυτικός Νόμος 4146/2013, Πρόγραμμα Αγροτικής δάνεια χαμηλού κόστους μέσω της ΕΤΕΑΝ Α.Ε. κ.α.).

 

 


 


Τα επιδοτούμενα προγραμμάτα, που έχει υλοποιήσει η εταιρεία ΚΡΗΤΙΚΕΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ, είναι τα εξής :

ΕΠΑΝ, 2.11.1 Α΄ Κύκλος, Ενίσχυση Πολύ Μικρών Εμπορικών επιχειρήσεων: 2 προτάσεις, ποσοστό επιτυχίας 66,7%.

ΕΠΑΝ, 2.11.2 Α' Κύκλος, Ενίσχυση Πολύ Μικρών επιχειρήσεων παροχής υπηρεσιών: 6 προτάσεις, ποσοστό επιτυχίας 75%.

ΕΠΑΝ, Νεανική Επιχειρηματικότητα Δ΄ Κύκλος: 1 πρόταση, ποσοστό επιτυχίας 100%.

ΜΕΤΕΧΩ Α΄ Κύκλος: 1 πρόταση, ποσοστό επιτυχίας 100%.

ΕΠΑΝ 2.5.2 Ε' ΚΥΚΛΟΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΘΕΙΤΕ (ISO 14001): 2 προτάσεις, ποσοστό επιτυχίας 100%.

ΕΠΑΝ 2.5.2 ΣΤ' ΚΥΚΛΟΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΘΕΙΤΕ (ISO 9001): 5 προτάσεις, ποσοστό επιτυχίας 100%.

ΕΠ ΑΑΑΥ, 2.1 (ΚΑΝ 1257), Μεταποίηση και εμπορία αγροτικών προϊόντων: 1 πρόταση, ποσοστό επιτυχίας 100%.

ΠΕΠ ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ: 7 προτάσεις, ποσοστό επιτυχίας 77,7%.

ΠΕΠ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗ ΑΣΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ: 3 προτάσεις, ποσοστό επιτυχίας 100%.

ΚτΠ ΨΗΦΙΑΚΟ ΜΕΛΛΟΝ: 1 πρόταση, ποσοστό επιτυχίας 100%.

ΕΠΑΝ, Ενίσχυση επιχειρηματικότητας γονέων με 3 τέκνα και άνω: 1 πρόταση, ποσοστό επιτυχίας 100%

ΠΕΠ Εμπόριο-Υπηρεσίες: 14 προτάσεις, ποσοστό επιτυχίας 73,7%.

INTERREG III: Ενίσχυση ΜΜΕ μεταποίησης, τουρισμού, εμπορίου: 1 πρόταση, ποσοστό επιτυχίας 100%.

e-services:3 προτάσεις, ποσοστό επιτυχίας 75%.

Ενίσχυση επιστημόνων - ελευθέρων επαγγελματιών στο πλαίσιο των Περιφερειακών Επιχειρησιακών Προγραμμάτων του ΕΣΠΑ 2007-2013 : 2 προτάσεις, ποσοστό επιτυχίας 100%.

ΤΟ ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΠΟΣΟΣΤΟ ΕΠΙΤΥΧΙΑΣ ΕΙΝΑΙ 82,27% 

 

ΚΡΗΤΙΚΕΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ - CRETAN CERTIFICATIONS

ΘΕΟΔΟΥΛΟΥ 18, T.K. 71410, ΗΡΑΚΛΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΑΤΤΙΚΗΣ: ΑΧΑΡΝΩΝ 49, T.K.10439, ΑΘΗΝΑ

18 THEODOULOU Str, P.C. 71410, ΗΕRAKLION, CRETE

BRANCH: 49 ACHARNON Str, P.C. 10439, ATHENS
00302814003224
00306974730630
mdoulgeraki@gmail.com