ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ

Η εταιρεία Κρητικές Πιστοποιήσεις Δουλγεράκη EE, με τη μακροχρόνια εμπειρία που διαθέτει, παρέχει άριστο επίπεδο υπηρεσιών Πιστοποίησης, των κάτωθι Συστημάτων:

  • ISO 9001:2015- Συστήματα Διαχείρισης Ποιότητας
  • ISO 14001:2015 - Συστήματα Περιβαλλοντικής Διαχείρισης
  • BS OHSAS 18001:2007 - Συστήματα Υγείας και Ασφάλειας στην Εργασία
  • ISO/IEC 27001:2013 - Συστήματα Διαχείρισης της Ασφάλειας των Πληροφοριών
  • ISO 22000:2018 - Συστήματα Διαχείρισης Ασφάλειας Τροφίμων
  • ISO 50001:2011 - Συστήματα Ενεργειακής Διαχείρισης