ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ

ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ
  • Υαλοτέχνημα Μεσσαράς
  • Super Beton / Έτοιμο Σκυρόδερμα / Ασφαλτικά, Νικάκης Θεοχάρης, Χανιά
  • Κοκολάκης Ε. & Σια Ε.Ε., Βιοτεχνία τσιμεντόπλιθων , Αγία Βαρβάρα 
  • Φίαλ Πετ Α.Β.Ε.Ε., Κατασκευή πλαστικών πωμάτων και προπλασμάτων πλαστικών φιαλών, Μοίρες
  • Α.Α. Ραμπαλάκος Ο.Β.Ε.Ε., Αγροτικά μηχανήματα, Χανιά
  • ΑλουμινοΤεχνική Μεσσαράς, Μοίρες 
  • Ανελκυστήρες - Κουκούβελος Χρήστος, Ηράκλειο  
  • Ανελκυστήρες Κρήτης Α.Ε.Β.Ε.-Μπερτάκης, Χανιά
  • Ζ. Ανδρουλάκης – Αφοί Γ. Κυριακάκη ΟΕ. – Woodline, Βιοτεχνία μελαμίνης, Ηράκλειο