ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΔΥ8δ 1348/04

       Υπουργική απόφαση (Ορθή πρακτική διανομής ιατροτεχνολογικών προϊόντων)

  • Φαρμακείο- Κανακάκη Ν. Λάμπρου, Χερσόνησος

ΚΡΗΤΙΚΕΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ - CRETAN CERTIFICATIONS

ΘΕΟΔΟΥΛΟΥ 18, T.K. 71410, ΗΡΑΚΛΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΑΤΤΙΚΗΣ: ΑΧΑΡΝΩΝ 49, T.K.10439, ΑΘΗΝΑ

18 THEODOULOU Str, P.C. 71410, ΗΕRAKLION, CRETE

BRANCH: 49 ACHARNON Str, P.C. 10439, ATHENS
00302814003224
00306974730630
mdoulgeraki@gmail.com