ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

  • Τουριστικές Υπηρεσίες Αιγαίου Α.Ε. – Deltanet Travel , Ηράκλειο, Ρέθυμνο, Ρόδος, Χανιά
  • Utr SA, Δίκτυο τουριστικών γραφείων, Ρέθυμνο

ΚΡΗΤΙΚΕΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ - CRETAN CERTIFICATIONS

ΘΕΟΔΟΥΛΟΥ 18, T.K. 71410, ΗΡΑΚΛΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΑΤΤΙΚΗΣ: ΑΧΑΡΝΩΝ 49, T.K.10439, ΑΘΗΝΑ

18 THEODOULOU Str, P.C. 71410, ΗΕRAKLION, CRETE

BRANCH: 49 ACHARNON Str, P.C. 10439, ATHENS
00302814003224
00306974730630
mdoulgeraki@gmail.com