ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ
  • Λιλίτσης Θεόδωρος, Ηλεκτρολογικές Εγκαταστάσεις, Ηράκλειο
  • Κ. Ρουκουνάκη, Φοροτεχνικό γραφείο, Μοίρες 
  • Οπτικά Σηφάκης, Μοίρες  
  • Master Clean – Πρικάκη Χρυσάνθη, Υπηρεσίες Καθαρισμού, Ηράκλειο
  • Alfa Plus AE – Διαφημιστικές και Προωθητικές Ενέργειες, Ηράκλειο
  • Δαριβάκη Δήμητρα, Υπηρεσίες Καθαρισμού, Άγιος Νικόλαος